לוגו אוניברסיטת חיפה

Prof. David Share

Department of Learning Disabilities

University of Haifa

dshare@edu.haifa.ac.il

David Share
לוגו הפקולטה לחינוך

Professional Publications

  1. Shatil, E., Share, D.L., & Kaur, B. (1993). Beginning reading for at-risk students: An international perspective. Effective School Practices, 12, 66-72.

  2. Share, D.L. (1997). Understanding the significance of phonological deficits in dyslexia. English Teachers' Journal ( Israel), 51, 50-54.

  3. Share, D. L. (2000). Response to Questions Posed by the Knesset Subcommittee on Reading (Shapiro committee) .

שוורץ, מ., לייקין, מ., & שר, ד. (2002) קשיי קריאה בשפה העברית בקרב ילדים דוברי רוסית כשפת אם. פרספקטיבה, 22, 45-60.

שר ד. ל. (2005) דיסלקציה בעברית סקריפט-אוריינות: חקר, עיון ומעש.

תכנית לימודים

תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגן הילדים הממלכתי והממלכתי-דתי (2006). משרד החינוך: ירושלים.